Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρχαία Ιερά Οδός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρχαία Ιερά Οδός

2019 - (σε εξέλιξη)

Οι δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για την προβολή και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αρχαία Ιερά Οδό και τη σημασία της περιλαμβάνονται στο έργο «Εργασίες για την προβολή και την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς Οδού και των μνημείων που σηματοδοτούν την πορεία της», το οποίο υλοποιείται από την Υπηρεσία. Τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα κατά μήκος της Ιεράς Οδού σημεία ενδιαφέροντος που έχουν επιλεγεί προς ανάδειξη είναι:  η αρχή της από την Ιερά Πύλη στον Κεραμεικό, και το Φρέαρ Προφήτου Δανιήλ με ορατά κατάλοιπα της Ιεράς Οδού και αποθέτη παρόδιου Ιερού τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Στη συνέχεια, ο σταθμός ΜΕΤΡΟ στον Ελαιώνα όπου είναι ορατά τρία βάθρα αρχαίας γέφυρας του ποταμού Κηφισού, ο σταθμός ΜΕΤΡΟ στο Αιγάλεω με ορατά σημεία το οδόστρωμα της αρχαίας Οδού, αναλήμματα και ταφική σαρκοφάγο, ο ταφικός Περίβολος στο δήμο Χαϊδαρίου,  το Ιερό της Αφαίας Αφροδίτης, το Πάρκο Αναψυχής Χαϊδαρίου με αρχαίο οδόστρωμα και τάφους, η Λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου) με ίχνη της Ιεράς Οδού και τον λόφο Ηχούς, όπου εντοπίζεται το βόρειο, ορεινό, σκέλος της Οδού, το «σύνορο» της Αθήνας  με την Ελευσίνα, τα Spolia Άσπρου Πύργου στον Ασπρόπυργο, η Ρωμαϊκή Γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού στην  Ελευσίνα, το Οικόπεδο ΙΚΑ στην Ελευσίνα, όπου σώζεται μεγάλο τμήμα της αρχαίας οδού με επτά σωζόμενα οδοστρώματα, δύο αναλήμματα και παρόδιο νεκροταφείο και τέλος η απόληξή της στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.

Η ανάδειξη αυτών των σημείων μετά από την ολοκλήρωση των ανασκαφικών καθαρισμών και του εν γένει ευπρεπισμού των περιοχών θα γίνει μέσω της παραγωγής και διάθεσης έντυπου υλικού και της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας στα οποία θα εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την αρχαία οδό και για τα σημαντικά μνημεία που σηματοδοτούν την πορεία της. Επίσης, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε όλα τα προαναφερθέντα σημεία.

 

Print
954

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top