Συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του ΥΠΠΟΑ

2019 - (σε εξέλιξη)

Σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), διενεργείται αρχειακή έρευνα με σκοπό τη διοργάνωση από κοινού έκθεσης φωτογραφικού και αρχειακού υλικού του 19ου και 20ού αιώνα για το ελευσινιακό Ιερό.

Print
723

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top