Ανακαλύψτε

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία

image

Δραστηριότητες

Δρατηριότητες
image

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά-Προγράμματα
image

Εκδόσεις/Ψηφιακά Μέσα

Εκδόσεις/Ψηφιακά Μέσα
image

Για τον πολίτη

Για τον πολίτη
image

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Μουσεία & Συλλογές

Μία ιδιαίτερη κατηγορία αρχαιολογικών συλλογών φιλοξενείται στους σταθμούς του μετρό, όπου εκτίθεται υλικό που προέρχεται από την ανασκαφή τους.

Περισσοτερα

image

 

 

 


Οι τρέχουσες αναρτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής


Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου


Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις

Theme picker

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΗΣ Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ»

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, Β΄ Φάση» της Πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, Β΄ Φάση» στο Χαϊδάρι, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με κωδικό ΟΠΣ 5031285, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΗΣ Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ»

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, Β΄ Φάση» της Πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, Β΄ Φάση» στο Χαϊδάρι, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με κωδικό ΟΠΣ 5031285, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

RSS

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top