Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης. Δημιουργία υπαίθριας έκθεσης λίθινων ευρημάτων στην Ελευσίνα

2020 - (σε εξέλιξη)

Βόρεια, απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, σχεδιάζεται η διαμόρφωση απαλλοτριωμένου ακίνητου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α έκτασης περίπου 900 μ2. και η μετατροπή του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων από τις σωστικές ανασκαφές  της Ελευσίνας,  με την οποία θα προβάλλεται το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα δημιουργείται ήπια μετάβαση από τον πολεοδομικό ιστό προς στον αρχαιολογικό χώρο, και ένας χώρος φιλοξενίας υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το 2016 στο οικόπεδο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων, εφαρμογής επιχρισμάτων, διαμόρφωσης δαπέδου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, κατασκευής υποδομής Η/Μ και μεταφοράς ορισμένων ευρημάτων.

Τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών αλλά και οι νέες ανάγκες που εμφανίσθηκαν αντιμετωπίσθηκαν με την εκπόνηση το 2018 μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης διαμόρφωσης και επανέκθεσης που πρότεινε τη δημιουργία επαρκούς έκτασης στεγάστρου προκειμένου να προστατεύεται το σύνολο των ευρημάτων αλλά και να προσφέρεται σκίαση στους επισκέπτες, τη διαμόρφωση σαφούς διαδρομής επίσκεψης, οργάνωσης των ευρημάτων σε τέσσερις σαφείς και εύληπτες εκθεσιακές θεματικές ενότητες (Ενότητα 1: «Αρχαιολογία και πόλη»/ Ενότητα 2: «Κατοικία»/ Ενότητα 3: «Αγροτική βιοτεχνία»/ Ενότητα 4: «Επέκεινα»), την προσθήκη φύτευσης, τη δημιουργία καθιστικών τόσο στο εσωτερικό του οικοπέδου όσο και στον υπαίθριο χώρο προς την Ιερά Οδό, την προσθήκη πληροφοριακού υλικού, το φωτισμό ανάδειξης του χώρου και των εκθεμάτων, και τέλος τη δημιουργία ενός φιλόξενου χώρου ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων ή μικρής έκτασης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εφορείας, δεδομένης της εγγύτητας του οικοπέδου και της προνομιακής του θέας προς τον αρχαιολογικό χώρο.

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν έχουν εγκριθεί και έχει ήδη υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 450.000€ με συμβαλλόμενους το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Δήμο Ελευσίνας και την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση των εργασιών διαμόρφωσης του ακινήτου και μετατροπής του σε υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Print
596

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top