ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2019- (σε εξέλιξη)

Το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας-Φάση Α», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με δύο Υποέργα, τα οποία υλοποιούνται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1.649.781,00€ και διάρκειας 48 μηνών.

Η υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίσει την προστασία, στερέωση και ευκρινέστερη εικόνα ορισμένων από τα πιο σημαντικά μνημεία της Ελευσίνας, εξασφαλίζοντας την αναγνωσιμότητά τους. Παράλληλα θα αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του χώρου και τη μεγάλη ιστορική, αισθητική και εκπαιδευτική αξία του.

Το Υποέργο 1 με προϋπολογισμό 1.554.168€ εκτελείται από το 2019 από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και περιλαμβάνει τη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη ορισμένων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου (είσοδος μεταξύ των Μικρών και Μεγάλων Προπυλαίων, Πλουτώνειο, Τελεστήριο, Πεισιστράτειο τείχος, ρωμαϊκός σιρός), και το Υποέργο 2 με προϋπολογισμό 95.613€ υλοποιείται από την Εφορεία παράλληλα και σε άμεση συνάρτηση με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1. Συγκεκριμένα οι εργασίες της Εφορείας περιλαμβάνουν αρχαιολογική επίβλεψη κατά την απόσπαση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, ανασκαφικούς καθαρισμούς και διενέργεια δοκιμαστικών τομών στα μνημεία, στα οποία πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Print
877

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top