Εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο του Αδριανείου Υδραγωγείου στο Ολυμπιακό Χωριό στον Δήμο Αχαρνών σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ιούνιος - Νοέμβριος 2021

Εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο του Αδριανείου Υδραγωγείου στο Ολυμπιακό Χωριό στον Δήμο Αχαρνών σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στο χώρο της αφετηρίας της υπόγειας σήραγγας του Αδριανείου Υδραγωγείου.  Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων από το εσωτερικό της “κεκλιμένης στοάς” και αντικατάσταση της μεταλλικής θύρας στην είσοδό της. Επισκευή κώνων κάλυψης εννέα φρεατίων.

RSS

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top