ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020. Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

2019-2022 (σε εξέλιξη)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής συμμετέχει ως πολιτιστικός φορέας σε σύμπραξη με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και τις εταιρείες «Μέντωρ» και CITE για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 722.938€ και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.  Το έργο δομείται σε επτά (7) Ενότητες Εργασίας  και έχει ημερομηνία έναρξης την 24η/12/2019 και λήξη την 23η/12/2022.

Αντικείμενο του έργου είναι η μύηση του επισκέπτη στην αρχαία Ελευσίνα και τα μυστήριά της (πριν-κατά-μετά την επίσκεψη), προσφέροντάς του μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία, με τη συνδρομή ενός πολύπλευρου συνόλου σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων και καινοτόμων τεχνολογιών που θα λειτουργούν εντός και εκτός του χώρου. Οι προκαταρκτικές εργασίες υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησαν το τρέχον έτος.

Μέσω του προγράμματος myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα, αξιοποιούνται οι δυνατότητες ποικίλων ψηφιακών τεχνολογιών έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων τρόπων προβολής του Αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου της Ελευσίνας συγχρόνως με τη διευκόλυνση της συμμετοχής και την εξατομίκευση της πολιτισμικής εμπειρίας του επισκέπτη. Στόχος του έργου myELeusis είναι είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός σύνθετου ψηφιακού συστήματος που αφενός να προβάλει το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα ενός εκ των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας και αφετέρου να συμπληρώνει, να εμπλουτίζει και να επεκτείνει την εμπειρία της φυσικής επίσκεψης χωρίς να την αναιρεί.

Από το συνδυασμό των ψηφιακών τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα myELeusis θα δημιουργηθεί ένα αποθετήριο ψηφιακών πόρων ιδιατέρως σημαντικό για την πληρέστερη τεκμηρίωση μνημείων και εκθεμάτων. Επιπλέον θα αναπτυχθούν εφαρμογές που μέσω της κινητοποίησης του ενδιαφέροντος με προκλήσεις και ερεθίσματα θα υποστηρίζουν τη μάθηση πριν, κατά και μετά την επίσκεψη. Τέλος θα εξασφαλισθεί η προβολή και επικοινωνία του χώρου και του μουσείου με το απομακρυσμένο κοινό.

Print
732

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top