Πρόγραμμα Ελληνο-Ιταλικής Συνεργασίας στην περιοχή της ΝΔ Μεγαρίδας

2019-2023 (σε εξέλιξη)

Πρόγραμμα Ελληνο-Ιταλικής Συνεργασίας στην περιοχή της ΝΔ Μεγαρίδας

«Διενέργεια επιφανειακής έρευνας και διερευνητικών ανασκαφικών τομών της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής στην αγροτική περιφέρεια δυτικά των Μεγάρων και έως τους πρόποδες των Γερανείων Αττικής»                         

Πρόγραμμα Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας στην Πάχη Μεγάρων Αττικής

2019-2021 (σε εξέλιξη)

Πρόγραμμα Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας στην Πάχη Μεγάρων Αττικής

«Επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στην Πάχη Μεγάρων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2017-2021)»

RSS

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top