Πρόγραμμα Ελληνο-Ιταλικής Συνεργασίας στην περιοχή της ΝΔ Μεγαρίδας

2019-2023 (σε εξέλιξη)

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην τοπογραφική και αρχιτεκτονική  αποτύπωση τριών σημαντικών θέσεων  - Βρέστιζα, Βούθιλας και Αγ. Ελεούσα- που έχουν εντοπιστεί και για τις οποίες δεν υπάρχουν  φιλολογικές ή αρχαιολογικές μαρτυρίες,  καθώς έχουν εντοπιστεί τα τελευταία έτη σε αυτοψίες υπηρεσιακού χαρακτήρα. Πλην των τριών αυτών θέσεων,  όλη η προς έρευνα περιοχή παρουσιάζει μία μεγάλη δυναμική με μικρότερες αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και οχυρωμένες θέσεις. Πιθανότατα ανήκουν σε δορυφορικές εγκαταστάσεις γύρω από το άστυ των Μεγάρων που σχετίζονται με την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα και εκμετάλλευση της πρωτογενούς οικονομίας.

α. Στην περιοχή Βρέστιζα στις δασώδεις ανατολικές υπώρειες των Γερανείων   έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα οικοδομικά κατάλοιπα και οχυρωματικός περίβολος σε καλή κατάσταση διατήρησης μέχρι ύψους 2,50 μ.  Η θέση πιθανότατα ταυτίζεται με τον Τριποδίσκο, μια από τις κώμες που συνοίκισαν τα Μέγαρα κατά τον 8ο αι. π.Χ., σε στρατηγικό δρόμο προς τους Δελφούς, σύμφωνα με την αρχαία  γραμματεία.

β. Στα πρανή του ρέματος του Μαυρατζά που ρέει από δυτικά προς τα ανατολικά, νότια της θέσης Βούθιλα, βρέθηκαν δύο αντωπά ποδαρικά γέφυρας οικοδομημένα από λιθόπλινθους σε ισόδομο σύστημα. Από το ένα ποδαρικό σώζονται εννέα δόμοι ενώ από το άλλο διακρίνονται επτά  

γ. Στο ίδιο ρέμα και ΝΑ της γέφυρας εντοπίστηκε αρχαίο λατομείο κοντά στην Αγ. Ελεούσα με κατακόρυφα και σχεδόν επίπεδα μέτωπα που δημιουργήθηκαν από την απόσπαση λίθινων όγκων και μαρτυρούν οργανωμένη και συστηματική εξόρυξη.

Print
874

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top